Četvrta sednica Skupštine grada ,na kojoj prisustvuje 41 odbornik, je počela.

Pred odbornicima će se naći Plan generalne regulacije za deo centra Novog Pazara ,a koji obuhvata mesta Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delovi naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac i delovi naselja Rasadnik i Čair.

Na dnevnom redu će se naći odluka o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2O13.godinu, kao i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za prethodnu godinu. Kao dopunsku tačku gradonačelnik Novog Pazara dr Meho Mahmutović predložio je imenovanje Ervina Casića,magistra ekonomije za člana Gradskog veća. Časić će funkciju obavljati umesto svog stranačkog kolege iz SNP Mehmeda Murića,koji je ostavku podneo usled profesionalnih obaveza.