Petak, 20 Maja, 2022
NaslovnaVijestiPjesma Muse Ćazima Ćatića: Kurban-bajram

Pjesma Muse Ćazima Ćatića: Kurban-bajram

Liepo Jutro prhnu sa Zorina njedraNoseći pod krilom tielo mrtvog mraka;U oku mu mladost odsijeva vedra,A na čelu snaga ko sunčana traka…Kao smiešak ljeta bogata i štedraLiepo Jutro prhnu sa Zorina njedra.O kuda će sada i šta li mu zboreOne dobre usne, što su živi psalam?Gle, munari leti, gdje kandilji gore,Mujezinu starom nazivljući selam –I “Allahu ekber” svud se glasi ore,Mujezin i Jutro u glas jedan zbore:O muslimi dođ'te u džamiju sada,Da molitvom duše okriepite mrtve,Jerbo rahmet Božji na zemljicu pada,Da bajramske vaše blagoslovi žrtve…Nek islamska vjera srcima vam vlada,O muslimi, dođ'te u džamiju sada!
I gle, muslimani bude se iz sanka,Uzimaju abdest i oblače novaSvečana odiela za bajramskog danka,Pa u džamiji iđu, gdje se Bogu dovaKao tamjan diže. I munara tankaSvojim molitvama sve budi iz sanka.Svud “Allahu ekber” ori,I na sedždu vjerni svi padaju ljudi;U srcu im plamen pobožnosti gori,I ushitom vjerskim talasaju grudi,Dok s menbere hatib svetu hutbu zboriI glas topa dok se sa tabije ori.
Svud “Allahu ekber” ori,I na sedždu vjerni svi padaju ljudi;U srcu im plamen pobožnosti gori,I ushitom vjerskim talasaju grudi,Dok s menbere hatib svetu hutbu zboriI glas topa dok se sa tabije ori.
I molitva minu, a muslimi hrleDomovima svojim da kolju kurbane,Sirotinju svojom milošću da grle,Da kurbanskim mesom vidaju joj rane…I njihove duše kreposne i vrleU tom času raju na krilima hrle.
O muslimi, braćo, dan uzvišen to je,Kad “Allahu ekber” naša srca spajaI u Meki kada hiljade nas stojeNa sedždi; a Islam srca nam osvaja…Snažimo Islamom danas srce svoje,Jerbo Kurban-bajram dan nam sveti to je!
Biser, Mostar, godina II, broj 10, 15. novembar 1913.Izvor: D. Tomašević (2014.) Bajram ide… Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i Akos

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

POPULARNO