Novi Pazar – Članovi Gradskog veća dali su saglasnot za izradu projektno tehničke dokumentacije za realizaciju Parka nauke u Novom Pazaru. Usvojen je nacrt Operativnog plana odabrane od poplava na vodama drugog reda. Donet je i zaključak da se uputi pismo za asistenciju policije, kako bi se rešio problem prosjačenja i zlouptrebe maloletnika u te svrhe.
Pred većnicima se našao i Nacrt odluke o donošenju Plana regulacije za deo centra naseljenog mesta grada, koji obuhvata naselja u zoni Đurđevih stupova i Petrove crkve, kao i delove naselja Semenjača, Stražište, Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina.
“ Prostornim planom je bilo predviđenom da severozapadna zaobilaznica oko Novog Pazara prolazi od Banjske petlje kroz Deževski put, pa bi trebale da se ruše sve kuće sa leve i sa desne strane, jer bi tu praktično trebale da imaju četiri saobraćajne trake. Mi smo amadmanom na ovaj plan izmestili to, pa će se kasnije izmeniti i plan zaobilaznice, a ljudima ćemo omogućiti da legalizuju svoje objekte,a oni koji ispunjavaju sve zakonske uslove da dobiju građevinsku dozvolu”, kaže član Gradskog veća Murić.
Većnici su razmatralil i Nacrt odluke o nekategorisanim putevima. Definisano je da ovim putevima umesto resornog ministarstva upravlja grad, kako bi moglo da izdvajaju sredstva iz budžeta za njihovo održavanje. Meštani su dužni da uklanjaju korov i redovno čiste odvodne kanale, kako bi putevi uvek bili funkcionalni i korisni za sve, a grad je dužan da ih održava. Data je saglasnost Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju da izradi projketnu dokumentaciju za realizaciju Parka nauke.
“Taj park će biti atraktivan i izazov za sve naše učenike i studente. Na jednom mestu će biti sve ono što oni u svojim školama rade. Ako vredi neki eksponat može u tom parku da bude izložen da vide i ostali građani”, kaže Murić.
Doneta je o odluka da se uputi zahtev policiji za asistenciju Centru za socijalni rad za rešavanje problema prosjačenja na ulicama grada.
“Svedoci smo da na pešačkim zonama ima mnogo prosjaka, koje mi ne poznajemo i ne žive u Novom Pazaru. Taj problem u saradnji sa Centrom za socijalni rad mora da se reši, zato ćemo poslati jedan zahtev za asistenciju policije da pomogne da se ovaj problem reši, jer deca su do ponoći na ulicama, sada će to biti u većem obimu, jer dolaze letnji meseci kada u naš grad dolaze brojni turisti, a i stranci”, kaže Murić.
Tehničkim rešenjem Plana letnjih bašti u pešačkim zonama omogućeno je da se zakupcima, izdaju novi regularni ugovori. Murić ističe da su vlasnici lokala do sada uredno plaćali zakup i taj prostor pravilno održavali.
Na dnevnom redu sednice Gradskog veća bio je veći broj tačaka za bolje funkcionsanje grada
“Doneta je odluka o završnom računu budžeta grada za 2016.godinu. Usvojen je i Operativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda za grad Novi Pazar”, kaže član Gradskog veća Esmir Muratović.

1 KOMENTAR

Comments are closed.