Aplikacija – portal Ministarstva pravde preko koje građani mogu da provere da li su u Registru neplaćenih novčanih kazni počela je s radom.

 Kako je “Blic” već pisao, svi prekršajni sudovi sada su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima, zasad sa Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja. Unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja u prazna polja aplikacije građani će moći da vide da li imaju neki neplaćeni prekršaj, kao i da dobiju instrukcije za uplatu kako bi izmirili obaveze.

 421eb49dd3a6de4b77b3701124f612cd 

Građani koji imaju neplaćeni prekršaj biće onemogućeni da dobiju određene dozvole, uključujući i vozačku ili saobraćajnu dozvolu.

Portal je radilo Ministarstvo pravde uz podršku projekta JRGA organizacije USAID.

https://rnk.sipres.sud.rs/