Novi Pazar – Zdravstveni tim humanitarnog udurženja Otvorena ruka obišao je članove Saveza gluvih i nagluvih osoba u Novom Pazaru kako bi im pružio besplatan medicinski pregled.

Posjeta je organizovana kao znak prijateljske pažnje sa ciljem da članovima Saveza olakša svakodnevni život. Ovakav gest je samo jedna od brojnih aktivnosti koje ovih dana sprovodi udruženje.

Po riječima doktora, Albina Totića, u planu je obilazak starih i nemoćnih osoba u udaljenim i nepristupačnim selima kao i posjeta svim osobama sa posebnim potrebama sa ciljem pružanja osnovne zdravstvene zaštite. Predsjednik Saveza gluvih i nagluvih, Ismet Buđevac, ističe da je posjeta u prvom redu obradovala sve članove, je im daje osjećaj da uvijek postoji neko ko brine.

Slične posjete i besplatni pregledi će biti organizovani i u buduće, najavljuju organizatori akcije i predstavnici Saveza.