Direktori Zavoda za urbanizam, Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta i Predškolske ustanove „Mladost“, S.Lj., M.Š. i Dragica Ličina, moraće na račun Vlade Srbije da uplate novčana sredstva, Lj. i Š. po 30.000 dinara, a Ličina 15.000 dinara.
Osnovno tužilaštvo je odložilo krivično gonjenje i okrivljeni direktori novčana sredstva treba da uplate u humanitarne svrhe.
Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila da su budžetska sredstva nezakonito trošena 2016. godine,i protiv troje direktora podnijela prijave. Ovo nisu jedine prijave koje je DRI podnela zbog nenamenskog trošenja novca iz gradskog budžeta. Krivične prijave podnijete su i protiv bivšeg direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta i bivšeg načelnika Gradske uprave, S. M. i A. B. Istrage protiv njih dvojice su još u toku.
Pred novopazarskim Prekršajnim sudom našlo se još 11 prekršajnih prijava protiv funkcionera gradske uprave i direktora javnih preduzeća, koje je podnijela DRI. Od toga, u dva slučaja donijete su presude. A.L. i E.P. proglašeni su odgovornim za kršenje Zakona o budžetskom sistemu. A.L. je novčano kažnjen sa 55.000 dinara, a E.P sa 20.000 dinara i da plate troškove sudskog postupka. Rješavanje ostalih devet prekršajnih prijava, zbog kršenja odredaba Zakona o budžetskom sistemu, je u toku.