Cilj koji ste zacrtali mora biti nešto što iskreno želite 
Svi smo skloni povođenju za trendovima. Zato je važno da vaš cilj ne bude nešto što zvuči zanimljivo, već ono što istinski želite. Zato pre donošenja odluka pitajte svoje srce i budite iskreni prema sebi. Ako radite nešto što vam se ne sviđa, nikad nećete dati najbolje iz sebe. Zato se pri postavljanju ciljeva potrudite da oni budu u skladu sa vašom prirodom, interesovanjima i sa vašim vrednostima.
Iskažite svoje ciljeve afirmativno
Ciljeve zapišite u afirmativnom tonu. Kad su definisani na pozitivan način, vi zapravo zapisujete instrukcije svojoj podsvesti da se tome posveti u potpunosti. Što ste pozitivniji u životu, više ćete pozitivnih rezultata i ostvariti.
Budite precizni
Pri postavljanju ciljeva budite jasni. Definišite datume, vreme, ali i parametre po kojima ćete oceniti dostignuća. Kada planirate na ovaj način, tačno ćete znati kada ste postigli cilj i moći ćete u potpunosti da uživate u plodovima svog rada.
Postavite prioritete 
Ako imate više ciljeva u okviru jednog, odredite prioritete. Ova praksa će vam pomoći da izbegnete osećaj pretrpanosti prevelikim brojem ciljeva i omogućiti vam da usredsredite pažnju na najbitnije.
Cilj ne sme da se sukobljava sa drugim ciljevima
Nečega se morate odreći da biste nešto drugo ostvarili. Izbegavajte tzv. neintegrisano razmišljanje koje podriva sve napore da ostvarite svoje ciljeve. Neintegrisano razmišljanje znači da su stvari koje radite u konfliktnom odnosu.
Definišite ciljeve do najsitnijih detalja 
Trudite se da vaši ciljevi ne budu uopšteni već konkretni i specifični. Suština je u tome da vaša podsvest dobije što preciznije instrukcije po kojima će raditi na ostvarenju cilja. Što više detalja dobije, to će biti jasniji konačni proizvod koji želite ostvariti, a samim tim i brži put do cilja.
Birajte izazovne ciljeve
Jako je bitno da definišite svoje ciljeve toliko visoko da ih možete ostvariti, ali ne previsoko jer vas to može demotivisati. S druge strane, ne treba ni da se zadovoljavate prosekom. Idealno bi bilo da postavite ciljeve tako da su malo van vašeg neposrednog domašaja, ali ne toliko daleko da nema nade da se dostignu. Niko neće uložiti ozbiljne napore u ostvarivanju cilja za koji veruje da je nerealan.
Zapisujte ciljeve
Kada zapišete svoje ciljeve, vi zapravo pravite plan njihovog ostvarivanja. S vremena na vreme pogledajte zapisane ciljeve, modifikujte ih prema okolnostima i trudite se da budete stalno fokusirani na njihovo ostvarivanje. Čak i kad morate da ih prilagođavate datom trenutku, to ne znači da niste uspeli, već da ste bili dovoljno razumni da uvidite greške.
Vizuelizacija uspeha važna je za ostvarivanje koliko i samo planiranje.