NOVI PAZAR – Nekoliko organizacija civilnog društva, medija i novinara iz Novog Pazara uputili su danas zahzev Kriznom štabu Novog Pazara u kojem se između ostalog traži da se koordinator Opšte bolnice oslobodi obaveze direktne komunikacije sa madijima i javnošću.

“Iako je stanje u vezi sa pandemijom COVID-19 u našem gradu ovih dana neznatno bolje, situacija je i dalje teška, a građani i dalje nisu u potpunosti, blagovremeno i na pravi način obavešteni o potrebama novopazarskog zdravstvenog sistema (Opšte bolnice, Dom zdravlja, Hitne pomoći…), kao ni o broju obolelih, hospitalizovanih i preminulih. Pored toga, svedočimo povremenim šumovima i zastojima u komunikaciji između koordinatora Opšte bolnice Novi Pazar i nekih madija. Takođe, svedočimo da koordinator Opšte bolnice ima i previše posla na organizovanju i odgovornosti za funkcionisanje lokalnog zdravstvenog sistema, pa mislimo da ga treba osloboditi dodatne obaveze direktne komunikacije sa madijima i javnošću” – kaže se u zahtevu.

U zahtevu se navodi da manjak pouzdanih informacija i potpuno odsustvo transparentnosti ima za posledicu neracionalno usmeravanje raspoloživih resursa.

“Istovremeno se pitamo – Gde je Gradski krizni štab? Šta radi to telo? Kakve procene razvoja situacije donosi? Na osnovu kojih i kakvih parametara i analiza to čini? Na čemu bazira svoje odluke? Ko će izvršavati te odluke? I na koga se one, uopšte, odnose? Gde su, u celoj ovoj priči, građani? Da li je, i sa kim, Krizni štab u bilo kakvoj komunikaciji?


Novi Pazar je naučio da brine o sebi i u svakom pogledu je spreman da pokrene sve svoje kapacitete i resurse, ljudske, privredne i materijalne, koji su neophodni za što efikasniju borbu sa epidemijom koja svakodnevno odnosi živote naših sugrađana. Manjak pouzdanih informacija, nedostatak koordinacije, potpuno odsustvo transparentnosti i integrativnosti ima za posledicu neracionalno usmeravanje raspoloživih resursa i smanjenje efektivnosti napora koje preduzimamo kao društvena zajednica u trenucima kad se naši sugrađani bore za vazduh, bore za život u zdravstvenim ustanovama ili u svojim domovima” – navodi se u zahtevu.

Iz pobrojanih razloga i činjenice da je Krizni štab grada Novog Pazara institucionalno najodgovornije telo za stanje u zajednici u vanrednim okolnostima, OCD, mediji i novinari iz Novog Pazara zahtevaju:

1. Redovno zasedanje Kriznog štaba grada Novog Pazara i svakodnevno obaveštavanje građana o razvoju situacije, davanje instrukcija, saveta i preporuka, kako bismo svi zajedno mogli da se nosimo sa pandemijom i doprinosimo umanjenju njenih posledica.

2. Svakodnevno informisanje o broju testiranih, broju obolelih, broju hospitalizovanih, broju umrlih naših sugrađana, kako u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, tako i u drugim COVID-bolnicama u širom Srbije;

3. Svakodnevno ažuriranje spiskova neophodnih materijalnih resursa kako bi humanitarni procesi u gradu bili koordinisani;

4. Svakodnevno ažuriranje spiskova neophodnih ljudskih resursa (volontera, tehničkog i ekspertskog osoblja) kako bi građani znali gde, kada i kako mogu pomoći, i kako bismo imali osnov za potraživanje stručne pomoći od međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji mogu da upute stručnu i tehničku podršku (ekipe i mobilne klinike).

“Civilno društvo i mediji stavljaju sve svoje kapacitete na raspolaganje Kriznom štabu Novog Pazara kako bismo ovu borbu učinili što lakšom za sve nas i efikasnijom za one koji se bore za svoj život” – zaključuje se u zahtevu koji potpisuju Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Kulturni centar DamaD, Urban-In, Akademska inicijativa Forum 10, NVO Reper, OCD Monitor, Slađana Novosel – novinarka “Danasa”, Portal A1, Snews, Radio 100 plus, Katarina Radović – novinarka, Eldin Ćorović – novinar, FreeMedia, Journalistic Plan i Nikola Kočović – novinar.