Organizacija Tenvir rasposuje  konkurs za sve neafirmisane stvaraoce, na temu ,,Život,, .

Na konkurs mogu prijaviti umjetnici sa najviše 3 neobjavljivana rada( poezija, proza, fotografija, crteži i slike) na:  [email protected] .

Konkurs je otvoren do 28. januara, 2020. godine.