Nakon zasedanja stručno operativnog štaba konstatovano je da je zdravstveni sistem u Novom Pazaru spreman ali da ne sme da dođe do opuštanja. Evidentno pojačan inspekcijski nadzor poslednjih dana, između ostalog, uticao je da trenutna situacija u Novom Pazaru bude bolja u odnosu na druge delove u zemlji, smatra načelnica sanitarne inspekcije za ovaj kraj Ljiljana Milošević.

Direktor Doma zdravlja dr Ervin Ćorović kazao je da je trenutna epidemiološka situacija preteća te da treba nastaviti sa striktnim pridržavanjem mera, a u pojedinim segmnetima čak ih i pooštriti, kako bi se talas epidemije zadržao na ovom nivou. Zdravstveni sistem je, naglašava Ćorović, spreman.

’’Mi sada pokušavamo i da nekim merama, s obzirom da imamo dovoljno i smeštajnih kapaciteta, da asimptomatske i pacijente sa blagim simptomima smestimo na bolničko lečenje a sve kako bi smanjili širenje bolesti, kako bi Novi Pazar iz ovog talasa epidemije izašao sa što manje posledica’’ objašnjava Ćorović.

On dodaje da je mali broj pacijenata koji se transportuje u ustanove tercijarne zdravstvene zaštite, te da poslednjih dana nije bilo ni jednog transporta.

Načelnica sanitarne inspekcije za ovaj kraj Ljiljana Milošević kazala je da je pojačan inspekcijski nadzor poslednjih dana evidentan, te da je, između ostalog, i to uticalo da trenutna situacija u Novom Pazaru bude bolja u odnosu na druge delove u zemlji.

’’Kod inspekcijskog nadzora uključene su i ostale inspekcijske službe. Sanitarna inspekcija naravno kao neko ko vodi ovu situaciju, komunalna inspekcija i ostale opštinske isnepkcije u saradnji sa svim republičkim inspekcijama. Tako da povećan broj inspektora ulazi u objkete pod nadzorom, uglavnom ugostiteljske i trgovinske. Ista je ček lista onog što se traži sa onim što sanitarna inspekcija preduzima i to je dalo rezultata da mnogo manji broj kršenja mera je sada nego što je bilo ranije’’ objašnjava ona.

Ona je naglasila da su svi na istom zadatku, te da se svaki građanin treba ponašati kao da je svoj lični inspektor, i da je lična odgovornost svih u narednom periodu od presudnog značaja.

Senada Kalić