Naslovna Vijesti On ponižava Islam i Poslanika s.a.v.s., a Džudžo uči decu da mu...

On ponižava Islam i Poslanika s.a.v.s., a Džudžo uči decu da mu pevaju himnu !

4

Zaista je više suvišno koristiti termin “skandalozno”, jer ovo već postaje bruka i sramota ! 

Videli smo danas da su “Džudžo i kompanija” opet sebi dali za pravo da u udžbeniku muzička kultura za drugi razred osnovne škole, podučavaju našu decu nekakvoj himni o nekom tamo Savi (Rastku Nemanjiću), koga pripadnici srpskog naroda svrstaše u sve´ce, a neki naši političari čak i u pretke bosanskog naroda na ovim prostorima, ne znajući, ili pak ne želeći da saznaju koga oni to veličaju našoj dečici.

Dragi čitaoci ovog bloga, sada ču vam predočiti kako je “lepo” mišljenje o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima imao taj Sava, kome “Džudžo i kompanija” iz BNV-a u muzičkoj kulturi pridaju toliki značaj da su našoj deci bukvalno protnuli ideju kako mu čak moraju odati toliku počast da moraju stajati dok se intonira njegova himna. Zaista je ovo prevršilo svaku meru i ovi ljudi zaista ne samo da zaslužuju prekor svih nas, već im treba zabraniti da se bave bilo kakvim javnim radom u ovom gradu ! 

U nastavku prenosimo nekoliko navoda o islamu, poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem i drugim islamkim svetnjama, koje je Savo napisao u delu “Zakonopravilo o Muhamedovom učenju”.  Napominjemo da slede rečenice neviđene mržnje prema islamu!

“Proklinjem Alija zeta Moamedova po kćeri, i Apupikerta i Vukikera, i Umara i Talhana i Apupakra, Sadikina i Maviju i Zupeira i Avdelana i Zeita i Izita i Saita i Utmana i sve ostale suvernike i saradnike i naslednike Moamedove.

Proklinjem Zadizu i Aiseju i Zejnepu i Omeltunu – prve i najskvrnavije od žena Moamedovih; i Fatumanu kćer njegovu.

Proklinjem zvani Kuran, odnosno čitav spis Moamedov, koji laže kad govori da ga je arhangel Gavrilo njemu sneo. I čitavo učenje i zakone i potajena kazivanja i tajne i predanja i hule njegove.

Proklinjem raj Moamedov u kojem će, kaže, biti četiri reke: jedna, čiste vode što se ne muti; druga, mleka što ne menja sladost svoju; treća, vina slatka i, četvrta, meda proceđena. A doći će, [kaže], i dan u kojem će odrediti da pet hiljada godina prebivaju u raju Sracini sa svojim ženama, koji će živeti telesno i skvrno, i pod hladovinom nekih drveta koja se nazivaju sidri i taleh jesti meso od ptica koje zažele, i plod svakojaki; piti čistu vodu sa izvora i potoka Zingiver, zvanog Salsavila; i biti služeni vinom zahvatanim sa izvora zvanog Stenim. Muškarci i žene će rastom tada dosezati nebesa, a sramni udovi – 40 lakata, spajajući se nenasito pred Bogom, jer se Bog, reče, ne posramljuje.

Proklinjem anđele kojima je Moamed dao imena: Areta i Varota i Tazafa i Maruva, za koje izmišlja da su od častnih Božjih.

A uz njih proklinjem proroke i apostole što ih je izumeo, a to su: Hud i Zalet i Saleh i Soaip i Edris i Doalifil i Lokman.

Proklinjem i sva svedočanstva Moamedova, koja iz Starog pisma, tobože, preuze, izopačavajući ih i huleći i mnoštvo laži govoreći protiv Noja n Avrama i Isaka i Jakova, protiv Josifa i Jova i Mojsija i Arona, protiv Davida i Solomona i Ilije i Jone, protiv Zaharije oca Jovana Preteče.

Proklinjem još sve ono što [on] rodoslovi paganski i neznalački o drugim Božjim stvorenjima, i o suncu i mesecu, govoreći da su oni konjanici.

Proklinjem tajno učenje Sracina i Moamedovo obećanje da će, reče, biti ključar raja i uvesti u njega sedamdeset hiljada pravednih Sracina, a grešnicima će suditi Bog; na njihovim vratovima biće privezane ispisane hartije pa će tako i oni ući u raj, nazvavši se proštenicima Moamedovim.

Proklinjem zakonodavstva Moamedova o brakovima i o razrešenju brakova i o očišćenju žena koje su učinile preljubu; i o broju žena i naložnica; i sva nečista učenja o tome.

Proklinjem Moamedovo huljenje koje govori da Bog koga hoće vara a koga hoće upućuje na dobro; i da, ako Bog ne bi hteo, ljudi među sobom ne bi ratovali: nego sam On čini što hoće, i svakom zlu i dobru on je uzročnik, i drži sreću i sudbinu svih.

Proklinjem Moamedovu izmišljotinu koja govori da se Gospod naš Isus Hristos rodi od Marije sestre Mojsijeve i Aronove besemeno – od Reči Božje i Duha. I da je, još dok je bio mlad, lepio ptice od blata i, duvajući u njih, oživljavao ih. I daje slepe isceljivao i mrtve podizao; da je, zamoljen od apostola, isprosio od Boga da mu spusti sa neba trpezu i nahrani ih. I da, niti je raspet, niti je stvarno umro kao čovek, nego samo prividno to od Jevreja pretrpeo. I da se, upitan od Boga da li je sebe nazvao Bogom u svetu, odrekao, govoreći: ‘Pa Ti sve saznaješ i znaš da se ne nazvah Bogom ni sinom Tvojim, jer sam sluga Tvoj i ne stidim se da to kažem’.

Proklinjem učenje Moamedovo, koje govori: Hristos nije sin Božji, već apostol i prorok, jer Bog reče da nema zajedničara i svi koji Hrista čine Njegovim zajedničarem biće mučeni u paklu ognjenom.

Proklinjem izmišljotinu Moamedovu u kojoj reče da će molitveni dom Božji biti onaj koji su [osnovali] Avram i Izmail u mestu zvanom Vakha, koje se i Meka zove, što označava poklonište uočavanja i naređuje da, ma gde da budu i mole se, svoja lica okreću na tu stranu.

Proklinjem i sami taj molitveni dom u mestu zvanom Meka, u kojem, kaže, leži po sredini veliki kamen sa likom Afroditinim pa ga treba poštovati zato što se na njemu sa Agarom spojio Avram, ili zato što za njega beše privezaokamilu kada htede žrtvovati Isaka. Onima, pak, koji tamo dolaze pa molitvu, naređuje da jednu svoju ruku ispruže ka kamenu, a drugom da obuhvate svoje uho i tako se vrte okolo neprekidno dok pe padnu onesvešćeni od okretanja.

Proklinjem i samu Meku i svu okolinu njenu. I sedam kamenova što su ih Sracini tamo bacili na hrišćane. I svaku molitvu i službu i običaje njihove.

Proklinjem one koji se klanjaju jutarnjoj zvezdi, to jest Danici, i Afroditi koju arapskim jezikom nazivaju Hovar, što znači velika.

Proklinjem sve zapovesti Moamedove u kojima hrišćane, rugajući im se, naziva otpadnicima i pričesnicima i dvobošcima; i podiže Sracine da ih mrze. A put Božji naziva klanicom i ratom protiv hrišćana, dok Sracine koji u takvom ratu umiru naziva sinovima Božjim i dostojnima raja.

Proklinjem prljave i nečiste zapovesti Moamedove o molitvama, kojima i ovo dodaje: da, ako ne nađu običnu vodu, uzmu sitan pesak i njime potru svoja lica i ruke.

Proklinjem učenje Moamedovo o sazdanju čoveka, u kojem kaže da je čovek bio sazdan od zemlje i od kaplje, od pijavica i od mešavine: i da se čoveku, kada je sazdan bio, po naređelju Božjem pokloniše svi drugi anđeli, a jedino se sotona ne pokori, ne pokloni se.

Iznad svega proklinjem boga Moamedova za koga kaže da je samo on bog – jedan bog iskovan, koji ne rađa niti je rođen, niti je iko bio sličan njemu. Sve, dakle, što je rečeno, i tog samog Moameda i njegovog skovanog boga, proklinjem i odričem ih se. “

Napominjem, OVIM LJUDIMA KOJI SU UČESTVOVALI U SKANDALIMA U UDŽBENICIMA “HISTORIJA 6” I “MUZIČKA KULTURA 2”, POD HITNO TREBA ZABRANITI BILO KAKVO JAVNO DELOVANJE U NOVOM PAZARU, JER NAM DECU UČE POGREŠNIM VREDNOSTIMA !!! OVO JE U NAJMANJU RUKU SKANDALOZNO, SRAMOTNO I PONIŽAVAJUĆE ! 

4 KOMENTARA

 1. Законоправило, или Номокакнон, или Крмчија, је Сава превео са грачког јесика 1222. године у Хиландару, односно превели су га његови сарадници. Сава није писао Законоправило.

  Познато ми је да Номоканон пропис цивилног и црквеног живота, а нисам знао да се Сава бавио и исламом. Номоканон је тек пре неку годину са старослословенског прведено и издала манастир Жича, али се веома тешко набавља.

  Веома бих вам био захвалан кад би ме упутили где може да се набави превод на српском језику . Верујем да ћете бити љубазни да ми учините ту услугу..

  С поштовањем и хвала
  Др. Добросав Никодиновић

  • Св. Сава мало је знао о исламу, јер није било муслимана у Европи.
   Немојте ширити мржњу.
   s

Comments are closed.

Posting....
Exit mobile version