Druga rata poreza na imovinu je redovno uknjižena, obavestila je Gradska uprava za naplatu javnih prihoda u Novom Pazaru.

“Obaveštavaju se poreski obveznici da je, shodno članu 39. Zakona o porezima na imovinu, druga rata poreza na imovinu za 2020. godinu, koja se plaća u akontacionim iznosu prema rešenju iz 2019. godine, dospela za plaćanje 15. maja“, stoji u obaveštenju.

Načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda Mirzet Bojadžić objašnjava da su poreskim dužnicima na raspolaganju i neke povoljnosti, među njima i reprogram duga.

Za vreme vanrednog stanja zakonska zatezna kamata na neplaćene poreske obaveze nije obračnuvana.

A, nakon vanrednog veliko je interesovanja za izmirivanje poreskih obaveza, pa iz Uprave podsećaju da postoji i elektronski servis.

„Građani mogu da dobiju sve informacije i uverenja lično u našim prosotrijama, ali  i preko našeg specijalizovanog sajta, kao i preko portala gradske uprave. Za neke poslove neophodno je dobiti elektronski sertifikat, dok su za one jednostavnije dovoljni šifra i korisničko ime, koji se dobijaju vrlo brzo mejlom“, kazao je  Bojadžić.

On je podsetio i da je u toku testiranje još jednog elektronskog servisa, zahvaljujući kome će građani dobijati  rešenja o porezu na imovinu elektronskom poštom.