Grad Novi Pazar raspisao je javni poziv namjenjen privrednicima kojima su odobrena sredstva preko nekog od programa Ministartva privrede za razvoj preduzetništva da se prijave za bespovratna sredstva za kamate na kredite.

Iz Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Novi Pazar pojasnili su da će Gradska uprava finansirati po pojedinačnom zahtjevu kamatu do 500 hiljada dinara.

“Grad je za ovu namjenu u budžetu izdvojio pet miliona dinara. Pravo da se prijave imaju svi privrednici koji su dobili neki od projekata kod ministartva i imaju zaključen ugovor sa bankom ili Fondom za razvoj, a izmirili su obaveze za lokalne poreze”, rekao je Irfan Dugopoljac iz Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj.

Uslovi i detaljno pojašnjenje dostupno je na sajtu Gradske uprsve, a sama prijava se obavlja preko Uslužnog centra. Poziv će trajati do utroška predviđenih novčanih sredstava (pet miliona dinara).

A. N.