Na sastanku Aktiva održanog dana 19.9.2018.godine, doneti su sledeći zaključci, i to direktora osnovnih i srednjih škola za teritoriju grada Novog Pazara,i to:

1. Da se obezbjedi transparentnost u postupku imenovanja, odnosno razriješenja direktora
2. Da se u postupku razrešenja, odnosno imenovanja vd direktora Osnovne škole ,, Vuk
3. Da se odluka o razrešenju direktora Osnovne škole ,, Vuk Karadžić” Novi Pazar i odluka
4. Da sve osnovne i srednje škole sa teritorije grada Novog Pazara daju neposrednu podršku
5. Zaključke dostviti Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja R Srbije (ministru)