Misija OEBS-a u Srbiji podržava reforme u oblasti medija u zemlji, uključujući razvoj medijske politike i njenu primenu. To isto predviđa i Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period od 2020. do 2025. godine, koju je Vlada Republike Srbije usvojila u januaru 2020. godine, posle inkluzivnog procesa koji je Misija OEBS-a u Srbiji podržala.

U cilju osnaživanja mladih da razvijaju stručne veštine i kompetencije potrebne za rad u oblasti javnih politika u digitalnom dobu, Misija OEBS-a u Srbiji obezbediće dve stipendije u visini pune školarine za studente/ studentkinje Master programa Digitalna transformacija medija i kulture za školsku 2020/21. godinu, na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Detalji programa su dostupni na sledećoj veb stranici: https://fdu.bg.ac.rs/sr/studije/master-studije/digitalna-transformacija-medija-i-kulture

OPŠTI USLOV: Svi kandidati / kandidatkinje za stipendije za Master program Digitalna transformacija medija i kulture moraju da budu državljani Republike Srbije.

Procedura:

1.Kandidati / kandidatkinje se prijavljuju za stipendiju za Master program Digitalna transformacija medija i kulture slanjem motivacionog pisma na email adresu [email protected], do 6. oktobra 2020. godine.

U motivacionom pismu kandidati / kandidatkinje treba da navedu zašto žele da upišu ovaj studijski program, na koji način se sadržaj i struktura programa uklapaju u profesionalne i akademske ciljeve koje žele da postignu i zašto smatraju da su prava osoba za ovaj studijski program.

  1. Za stipendiju će se razmatrati samo kandidati / kandidatkinjekoji su formalno primljeni na Master program Digitalna transformacija medija i kulture.
  1. Panel koji čine predstavnici Fakulteta dramskih umetnosti i Misije OEBS-a u Srbiji pregledaće prijave i pozvaće izabrane candidate / kandidatkinje na intervju.
  1. Rangiranje se vrši na osnovu akademskog uspeha, mesta na rang listi kandidata / kandidatkinja koji su primljeni na Master program Digitalna transformacija medija i kulture, motivacionog pisma i intervjua.

Informacije o uspešnim kandidatima / kandidatkinjama biće dostupne 20. oktobra 2020. godine.

Misija OEBS-a u Srbiji podstiče ravnopravnost i jednake mogućnosti za sve. Ohrabrujemo kvalifikovane kandidatkinje da se prijave.