Novi Pazar je jedan od šest gradova u Srbiji u kojem se sprovodi program za podršku podsticajnom roditeljstvu kroz zajedničku igru deteta i roditelja, koji sprovodi Unicef. Cilj predavanja koje je održano u Novom Pazaru bio je da se onima koji rade sa roditeljima, pruže kapaciteti, podrška i znanje, kako da edukuju roditelje i pojasne im da kroz igru oni pomažu svom detetu da na najbolji način razvije svoje potencijale.

Zaposleni u sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite dobili su nova znanja i vještine kako bi podržali roditelje u izgradnji podsticajnih porodičnih odnosa i  stimulativnih praksi  za razvoj djeteta. Pozitivna iskustva su čvrst temelj za celoživotno zdravlje, kao i za izgradnju pozitivnih odnosa prema sebi i okruženju, a o tome su učesnici događaja slušali od eksperata u toj oblasti.

Projekat sprovode UNICEF i Kabinet ministra za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa ministarstvima zdravlja, obrazovanja, socijalne zaštite i državne uprave i lokalne samouprave, uz finansijsku podršku LEGO Fondacije.

A. N.