Prosvjetni radnici sa teritorije Novog Pazara učili su danas od stručnjaka kako pospešiti inkluziju, ali i o praktičnim pristupima djeci sa autizmom i ADHD sindromom. Seminar su organizovali udruženje defektologa i Osnovna škola “Desanka Maksimović” a podršku realizaciji je pružio grad Novi Pazar.

Seminar „Praktični pristup djeci sa autizmom i ADHD“ akreditovan je od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Autorice su defektolozi Snežana Oluški Vlačić i Dragana Klać, a današnjoj realizaciji u Novom Pazaru doprinjela je i somatoped Jelena Panić.

Zajednički cilj svih aktera je kvalitetnije obrazovanje dostupno svima. Gradska uprava Novog Pazara ulaže napore i sredstva u cilju postizanja što većeg kvaliteta i boljih uslova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, istakla je članica Gradskog vijeća Ulfeta Demčović.

U cilju stručnog osposobljavanja kadra u Novom Pazaru odnedavno postoji i udruženje defektologa.

Naglašeno je da je pravo svakog djeteta da u procesu obrazovno – vaspitnog procesa učestvuje u skladu sa svojim mogućnostima. Obaveza svakog prosvjetnog radnika je da bude što kompetentniji kako bi kvalitetno radio sa djecom sa autizmom i adehadeom.

A. N.