Naslovna Featured Istaknuto Održan Međunarodni naučni skup

Održan Međunarodni naučni skup

0

U Sjenici je završen trodnevni Međunarodni naučni skup na kojem su usvojeni sljedeći zaključci:

Učesnici međunarodnog naučnog skupa “Društveno-politički, pravni i historijski značaj Sjeničke konferencije”, održanog u Sjenici od 20. do 22. oktobra 2017. godine, ističu da je Sjenička konferencija od 13. i 14. avgusta 1917. godine događaj od historijakog značaja za sve građane Sandžaka, a posebno za bošnjački narod u Sandžaku.

Sjenička konferencija predstavlja demokratski odgovor najviših legitimno izabranih predstavnika građana Sandžaka na nepodnošljiv položaj u tom periodu.

Učesnici naučnog skupa konstatuju da se položaj građana Sandžaka ni poslije sto godina od održavanja Sjeničke koferencije nije popravio.

Pozivamo međunarodnu zajednicu da u procesu evropskih integracija zapadnog Balkana riješi status Sandžaka, da uspostavi vladavinu prava, pravnu sigurnost i jednakost pred zakonom na teritoriji ove regije i tako osigura građanima Sandžaka ostvarivanje prava na život, slobodu, sigurnost i ekonomski razvoj bez uslovljavanja.

Na Međunarodnom naučnom skupu učestvovali su: akademik prof. dr. Ferid Muhić (Skoplje, Makedonija) prof. dr. Izet Šabotić (Tuzla, Bosna i Hercegovina), prof. dr. Redžep Škrijelj (Novi Pazar), dr. Esad Rahić (Novi Pazar), Vasvija Gusinac (Novi Pazar), akademik prof. dr. Šefket Krcić (Plav, Crna Gora), dr. Nadir Dacić (Prijepolje), prof. dr. Hivzo Gološ (Novi Pazar), Esad Džudžo (Tutin), Rizah Gruda (Gusinje, Crna Gora), mr. Nesip Pepić (Tutin), Ismet Azizi (Gnjilane, Kosovo), prof. dr. Mirsad Nuković (Novi Pazar), dr. Rizvan Halilović (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Muhedin Fijuljanin (Sjenica),  prof. dr. Sead Šemsović (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), dr. Muamer Kalić (Goražde, Bosna i Hercegovina).

Exit mobile version