Islam je počeo kao mistika, a završio kao politička i državna misao. Religija je prihvatila svijet činjenica i postala islam.“

(Islam između Istoka i Zapada, str. 188)

„Zabrana alkohola u islamu u suštini je društvena zabrana jer alkohol je prvenstveno „društveno zlo“.

(Islam između Istoka i Zapada, str. 192)

„Islam znači napredak od Isusa, ka Muhammedu.“

(Islam između Istoka i Zapada, str.192)

„Nečeg uistinu vojničkog ima u onom jutarnjem osvježavanju hladnom vodom, a zatim u klanjanju u zajednički zbijenim redovima.“

(Islam između Istoka i Zapada, str. 195)

„Džamijom, džematom mi smo uvučeni u javnost. Zajednički namaz je okupljanje ljudi radi zajedničke molitve, ali i radi ličnog, neposrednog kontakta, i kao takav on je u izričitoj opoziciji sa negativnom individualnošću i izdvajanjem.“

(Islam između Istoka i Zapada, str. 196)

„Zekat je odgovor na jednu pojavu koja i sama nije jednoznačna. Jer bijeda nije samo socijalno pitanje. Njen uzrok nije samo oskudica, nego i zlo.“

(Islam između Istoka i Zapada, str. 197)

„Cilj islama nije da ukine bogatstvo, nego da ukine siromaštvo.“

(Islam između Istoka i Zapada, str. 198
8.„Odgovornost čovjeka na zemlji, pred ljudima, postoji samo zato jer postoji njegova odgovornost u apsolutnom smislu, njegova odgovornost u vječnosti, pred Bogom.“
9. „Odgovornost je najviši oblik ispoljavanja ljudske vrijednosti i dostojanstva i ima svoj moralni, dakle onostrani značaj.“

(Islam između Istoka i Zapada, str. 229)
10. „Predanost prema volji Božijoj znači nezavisnot prema volji ljudskoj. Pokoravanje Bogu isključuje pokoravanje čovjeku.“
(Islam između Istoka i Zapada, str. 266)