Obustavljena istraga protiv Bogoljuba Karića

613

Obustavljena istraga protiv Bogoljuba Karića za Mobtel.
Tužilaštvo za organizovani kriminal obustavilo je istragu protiv Bogoljuba Karića zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica.

Istraga je obustavljena i protiv Vidomira Parežanina, Pante Uroševića, Miše Kuzmanovića i Smilje Mladenović, saopštilo je Tužilaštvo.

Bogoljub Karić nestao je iz Srbije 2006. godine, nakon čega je za njim raspisana poternica.
Istraga za navedeno krivično delo vođena je zbog sumnje da je, u periodu od aprila 1994. godine, do februara 1997. godine (delimično za vreme međunarodnih sankcija), tokom osnivanja Preduzeća za mobilne telekomunikacije “Srbija BK PTT doo – Mobtel” i unošenja osnivačkog kapitala, tada okrivljenom Bogoljubu Kariću i preduzeću “BK trejd Inc”, suosnivaču “Mobtela”, pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 21.980.551,98. američkih dolara, na ime razlike između stvarne i lažno prikazane vrednosti unete opreme.

Istraga je započeta zahtevom za istragu Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu 18.02. 2006. godine.

Rešenjem Republičkog javnog tužilaštva od 22.06. 2006. godine predmet je poveren u stvarnu nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu – Specijalnom tužilaštvu, sada Tužilaštvu za organizovani kriminal, a istragu je od tada, pa do 07.12.2011. godine sprovodio Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje, a od tada, u skladu sa izmenom zakona, Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Nakon što je preduzelo niz radnji, tužilaštvo je 2015. godine odbilo kao suvišne predloge odbrane za preduzimanje novih dokaznih radnji, posle čega je sud usvojio žalbe odbrane izjavljene na odluku tužilaštva i naložio ispitivanje većeg broj svedoka i pribavljanje brojnih materijalnih dokaza.