Istanbul – Novi snimci sultana Vahdetina koji su, kako se tvrdi, snimljeni na sahrani austro-ugarskog cara Franje Josipa, u Turskoj su po prvi put objavljeni na jednoj konferenciji u Antaliji.

Posljednji sultan Osmanskog carstva, Vahdetin, vidi se na sahrani austro-ugarskog cara Franje Josipa, kojoj je prisustvovao dok je još bio princ. Osoba, za koju se tvrdi da je sultan Vahdetin, nalazi se u prvim redovima povorke. Snimci su zabilježeni 1916. godine, a ranije su prikazani u jednom programu u Austriji, 1980-tih godina. Predsjednik Centra za podršku eurointegracijama u Antalyi Bekir Bulend Ozsoy je snimke pribavio iz Austrije.