Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za novembar2020. godine, u utorak22.decembra, a da će privremenu novčanu naknadu zanovembar, licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, isplatiti u sredu 23.decembra 2020. godine.

1 KOMENTAR

Comments are closed.