Novi zakon o socijalnim kartama objediniće prava koja su ranije bila nepovezana i u različitim bazama podataka, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

To znači da će dečja, boračka, prava osoba sa invaliditetom i druga biti objedinjena ne samo unutar resornog ministarstva, već i sa svim drugim bazama od Centralnog registra stanovništva, MUP-a, PIO fonda, Nacionalne službe za zapošljavanje, Poreske uprave do Geodetskog zavoda. Tvrdi da će primena tog zakona omogućiti pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostaviti bolju kontrolu socijalnih davanja.