Deca koja nisu u zakonskom roku obavila potrebne sistematske preglede za upis u prvi razred osnovne škole, moći će to da urade od 16. do 26. avgusta u Dečijem dispanzeru kod autobuske stanice. U tom periodu, roditelji su dužni da dovedu decu kako bi, nakon svih pregleda, dobili potvrdu koja  je potrebna za upis. 

“Mi smo ovaj rok dali jer ima dece koja nisu obavila sistematske preglede u roku koji je bio predviđen za to, što zbog raspusta i odmora, što zbog epidemiološke situacije, tako da sad molimo roditelje da obavezno dovedu decu”, kazala je pedijatar dr Biljana Đerković Tenjović.

Naglasila je da roditelji prvo treba decu da odvedu kod izabranog pedijatra koji će im dati upute i smernice koje preglede i kod koga treba da obave. Jedan od rezultata koji deca moraju da urade jeste i komplatna krvna slika a krv mogu izvaditi u laboratoriji Dečijeg dispanzera i to u vremenu od 7 do 9h gde daju i urin. Nakon toga, idu na preglede kod tiflologa, potom u Dečije savetovalište kod psihologa, logopeda i defektologa. Kada sve te preglede obave, sa izveštajima se vraćaju izabranom logopedu koji odrađuje kompletan fizikalni nalaz, obavlja uvid u vakcinalni karton i ukoliko je dete uredno vakcinisano i zdravo dobija potvrdu koju roditelji predaju uz sva ostala dokumenta potrebna za upis u prvi razred osnovne škole.

B.Veljović

Podeli