Naslovna Sandžak Novi Pazar Novi Pazar : „Zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru“...

Novi Pazar : „Zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru“ deo preventiventive od poplava

0
U okviru projekta „Zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru od poplava“, u Gradskoj upravi je održan sastanak predstavnika „Srbijavode“ sa  predstavnicima grada, predstavnicima finansijera i investitora, kao i direktorima  javnih preduzeća i službi koje su uključene u  rešavanje pitanja rečnih korita: JKP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Vodovod i kanalizacija“, „Javno preduzeće za uređenje  građevinskog zemljišta.  Projekat  finansijski podržava Svetska banka i on podrazumeva regulaciju toka reke Raške od ušća Banjske do Careve ćuprije, regulaciju Deževske reke od ušća uzvodno i  uređenje ušća reke  Banjske.

Na sastanku je prezentovan izveštaj investitora o nivou realizacije projekta, a na dnevnom redu našlo se i pitanje infrastrukture  na trasi planiranih radova, kao i imovinsko pravni odnosi u pojasu regulacije korita. Akteri sastanka i učesnici u realizaciji projekta upoznati su na samom kraju sednice i sa predviđenom dinamikom izvođenja radova u narednom periodu.

Doneti su i sledeći zaključci:

  1. Da se formira radna grupa od svih učesnika na realizaciji projekta
  2. Da se Evidentiraju svi ispusti fekalne i kišne kanalizacije u reku, sa leve i desne strane korita reke Raške, od Carske ćuprije do ušća reka Raške, Deževske i Banjske
  3. Da se uradi tehničko rešenje na osnovu koga će biti sačinjen predmet i predračun u cilju realizacije izradu sekundarnog kolektora. Za nacrt rešenja zaduženo je JP „Vodovod i kanalizacija “
  4. Da grad Novi Pazar obaveže Republičku ekološku inspekciju na davanje naloga u cilju trajnog rešavanja preoblema otpadnih voda, kamenjara i izliva ulja (koje se javlja na jednom mestu) na potesu od Carske ćuprije do ušća pomenutih reka.

Grad Novi Pazar u saradnji sa preduzećem „Srbijavode“ vrlo intenzivno radi na prevenciji od poplava i projekat „Zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru od poplava“ samo je deo aktivnosti koje se u tom smislu sprovode na ovom planu.

Posting....
Exit mobile version