Pojedine učionice, te školski inventar ostali su isti tokom 38 godina postojanja ove vaspitno obrazovne ustanove,  odnosno pohabani i nezamenjeni.

Direktor Tehničke škole Hido Ljajić, sa svojim kolegama ovih dana radio je na rehabilitaciji stolica i klupa, a majstori na gletovanju, krečenju i izradi izolacije kako krov ne bi prokišnjavao pod teretom vode.

Ljajić vjeruje da će djeca koja će 1. septembra sjesti u školske klupe čuvati školski inventar, kako bi tokom cijele godine ravnopravno sa svim ostalim školama, uz dobar nastavni kadar imali izvanredne uslove za učenje i rad.