Iako reciklažni centra postoji već nekoliko godina svest građana o reciklaži otpada još uvek nije na zadovoljavajućem nivou. U prilog tome govori da je za  godinu dana nestalo je oko deset mreža, koje su namenjene za ambalažni otpad.

Već dve godine u reciklažnom centru prerađuje se ambalažni otpad i to karton, papir, flaše, najlon i plastika. Pored svakog kontejnera u gradu postavljena je i mreža za reciklažu, međutim, kako kaže poslovođa u reciklažnom centru Dejan Tanasković svest građana još uvek je na niskom nivou.

“Apelovao bih na građane da nam pomognu i da ne mešaju komunalni i ambalažni otpad”, kaže Tanasković.

Osim što ne zagađujemo  životnu sredinu, kada recikliramo dobijajući nove proizvode smanjujemo potrebu za korišćenjem prirodnih resursa. Sirovinski resursi na planeti su ograničeni, ako se ne budemo odgovorno odnosili prema njima čovečanstvo će se u budućnosti suočiti sa nedostatkom nafte, uglja, drveta i drugih materijala.