NOVI PAZAR – U okviru Javne rasprave o nacrtu Plana održivog razvoja grada Novog Pazara ‪do 2030.godine, održana je prezentacija modula Socijalna i dečija zaštita. Ovim strateškim dokumentom biće obuhvaćeni brojni planovi, koji imaju za cilj održivost I unapređenje socijalnih usluga, prvenstveno za ranjive kategorije stanovništva.

Tema socijalne i dečije zaštite je prioritetna i od velikog je značaja, kojom se grad maksimalno bavi. Ovaj modul je projektovan za narednih 10 godina.

“Usluge socijalne zaštite koje već pružamo na lokalnom nivou želimo da uspešno održimo narednih deset godina i da uvedemo još 10 novih usluga, gde će nam biti važna podrška partnera, pre svega iz Endži sektora, kao i javnog i privanog sektora i to je predviđeno ovim modulom”, kazao je član grdaskog veća zadužen za socijalna pitanja, Fevzija Murić.

Novopazarski Centar za socijalni rad, uzeo je aktivno učešće u izradi ovog strateškog dokumenta koji je, kako ističe direktor ove ustanove Adnan Dizdarević, od neprocenjive vrednosti.

Učešće u izradi pomenutog modula uzelo je i novopazarsko Udruženje psihologa, ispred kojeg,predsednica Zehra Hasembegović izražava zadovoljstvo što je Grad Novi Pazar prepoznao nevladin sektor kao ravnopravne partnere kada je u pitanju izrada strateških dokumenata.

Član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja, Fevzija Murić kaže da će Grad Novi Pzar sigurno ubuduće poboljšati i kvalitet usluga i nivo života građanima koji pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva, i da će oni u potpunosti biti integrisani u zajednicu i zadovoljni kao i svi ostali građani.