Sudije koje su prvi put izabrane na tu funkciju u osnovnim sudovima u Novom Pazaru i Sjenici položile su danas zakletvu u Skupštini Srbije pred predsednicom parlamenta Majom Gojković.

Polaganjem zakletve, nove sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru postali su dosadašnji pomoćnici u Višem sudu u ovom gradu Aleksandar Jovanović i Enisa Alijagić, zamenik Gradskog pravobranioca Novog Pazara Predrag Živković i korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji Asmir Bihorac.

Osnovni sud u Novom Pazaru sada će imati 18 sudija.

Za sudiju Osnovnog suda u Sjenici izabran je polaznik Pravosudne akademije Radan Nišavić. On će biti šesti sudija u tom pravosudnom organu.

Predsednica Skupštine Gojković sudijama je poželela uspešan rad i navela da veruje da će suditi nezavisno i nepristrasno, u skladu sa Ustavom i zakonom, isključivo po svojoj savesti i tako obezbediti pravično sudjenje za svakog gradjanina i doprineti ugledu sudijske funkcije u Srbiji.

N. Kočović