Skupština Novog Pazara na poslednjem zasedanju usvojila je Koncesioni akt za poveravanje obavljanja gradskog i prigradskog prevoza putnika čime je napravljen još jedan korak u formiranju prvog javno-privatnog partnerstva u ovom gradu.

Zakonska obaveza svih lokalnih samouprava je da građanima obezbede adekvatan prevoz, a pogotovo đacima do škola, radnicima do radnih mesta, ali i ostalim kategorijama stanovništva koji imaju potrebu za korišćenjem usluga javnog prevoza.

Analizom trenutnog stanja u gradskom i prigradskom prevozu, u Gradskoj upravi Novog Pazara su zaključili da postoje brojni nedostaci, od preklapanja linija i polazaka prevoznika, te da je on ekonomski neodrživ imajući u vidu veliku pređenu kilometražu, zbog razuđenosti teritorije, sa jedne strane i relativno male prihode sa druge strane.

Rukovodilac Odeljenja za stambene, komunalne i poslove saobraćaja Hidajet Plojović kazao je da su zbog toga pred lokalnom samoupravom bile dve opcije – osnivanje posebnog javnog preduzeća koje će obavljati gradski i prigradski prevoz ili ulazak u javno-privatno partnerstvo.

“Osnivanje i početak rada javnog preduzeća zahtevalo bi značajna finansijska ulaganja. Analizom je zaključeno da bi lokalna samouprava morala da obezbedi minimum 29 autobusa i da zaposli bar 33 vozača. Pored toga, trebalo bi obezbediti autobusku stanicu i radionice za popravku i održavanje vozila, kao i kontrolore, mehaničare, administrativne radnike. Radi se, dakle, o velikim sredstvima koja grad Novi Pazar neće moći da opredeli i zbog čega smo se odlučili za projekat javno-privatnog partnestva sa elementima koncesije”, rekao je Plojović.

Poslednjih meseci izrađen je nacrt Koncesionog akta koji je dobio pozitivno mišljenje Komisije Vlade Srbije za javno-privatna partnerstva, a potom je usvojen i u Skupštini Novog Pazara.

“Njime je predviđeno da koncesija, odnosno poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Novog Pazara traje 5 godina. Smatramo da je to neki optimalan period da procenimo kako će sve funkcionisati”, naveo je Plojović.

Tokom poslednje četiri godine (2015.-2018.) lokalna samouprava Novog Pazara izdvojila je nešto manje od 120 miliona dinara za subvencionisanje javnog prevoza, dok je ove godine za tu svrhu budžetom grada opredeljeno 28 miliona dinara.

U ekonomskom delu Koncesionog akta navedeno je da će iz gradske kase za potrebe javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz godišnje biti trošeno oko 265.000 evra (blizu 31,5 miliona dinara) što je više nego što se sada izdvaja, ali i znatno manje nego što bi koštalo formiranje posebnog javnog preduzeća za javni prevoz.

“Predviđeno je i da godišnji prihodi od prodaje karata budu skoro 463.000 evra, ukupni prihodi blizu 730.000 evra, a planirana neto dobit 81.500 evra. Na petogodišnjem nivou ukupni prihodi iznose 3,6 miliona evra, a neto dobit 407.000 evra”, izjavio je Plojović.

On je najavio da će narednih dana lokalna samouprava izraditi konkursnu dokumentaciju kojom će biti detaljno razrađeni uslovi i kriterijumi koje mora ispunjavati privatni partner, a potom i raspisati tender za njegov izbor.

“Sledi izbor najpovoljnije ponude i izrada javnog ugovora koji mora proći skupštinsku proceduru posle koje može biti zaključen. Ukoliko sve bude teklo po planu, očekujemo da do leta sve bude završeno i u Novom Pazaru zaživi prvo javno-pivatno partnerstvo”, dodao je Plojović.

Gradski i prigradski prevoz u Novom Pazaru trenutno obavlja kompanija “Sandžaktrans” koja održava 21 liniju, dok će budući privatni partner lokalne samouprave imati zadatak da prevoz organizuje kroz 32 linije.

N. Kočović
RadioStoPlus