U Tutinu je održan sastanak gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca i predsednika opštine Tutin, Saliha Hota. Povod je bila zajednička realizacija projekta  ’’Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina’’.

Tom prilikom je Tutinu uručen radar za otkrivanje i mapiranje podzemnih instalacija, vredan skoro 150.000 eura.

Isporučena je tehnička oprema u okviru projekta za koji je 2019. Godine grant odobrio EU PRO.

Biće formirana jedinstvena baza prostornih podataka na kojoj će se nalaziti sva važeća planska dokumentacija Novog Pazara i Tutina, elektro i vodovodne instalacije.

Nabavljena je specijalizovana oprema, odnosno georadar koji će služiti za detekciju podzemnih instalacija u situacijama gde katastar vodova ne postoji.

Vrednost ovog, za Novi Pazar i Tutin značajnog projekta je 143.990 evra gde je zajedničko učešće Grada Novog Pazara i Opštine Tutin 15%.

Na sastanku je konstatovano da će projekat u budućem periodu značajno pospešiti razvoj Novog Pazara i Tutina.

Senada Kalić