NOVI PAZAR – U Novom Pazaru održan je radni sastanak sa predstavnicima institucija uključenih u inkluziju marginalizovanih grupa u zajednicu. Posebno se tokom susreta sa ekspertom za socijalnu inkluziju, Brankicom Jeremić, govorilo o projektu koji finansira Evropska unija a koji se tiče inkluzije Roma.

Prema rečima člana Gradskog veća zaduženog za socijalna pitanja, Fevzije Murića, grad Novi Pazar je u oblasti uključivanja marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu postigao dobre rezultate. Ovim projektom će se, kaže Murić, strateški i dugoročno planirati i realizovati proces inkluzije ali i prevazilaziti suštinski problemi.

Novi Pazar, realizacijom različitih projekata, pokazuje potrebu i nameru da unapređuju inkluziju romske nacionalne manjine u svojoj zajednici.

Projekat je podržala Evropska unija a sufinansira ga Vlada Republike Srbije.