Prema podacima koji su na današnji dan Štabu za vanredne situacije dostavili Regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i ZZJNP stanje na dan 10. oktobar 2020. je sledeće:

Ukupno hospitalizovanih pacijenata ( Covid – crvena zona) 2

Broj novih prijema 0

Broj otpusta 0

Broj transportovanih pacijenata 0

Broj pacijenata na respiratorima 0

Broj pacijenata na high-flow 0

Broj preminulih 0

Ukupan broj pregleda u Covid ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 25 (20 prvih i 5 kontrolnih pregleda)

U Domu zdravlja urađene su sledeće analize:

Laboratorijskih analiza 15

RTG 7

Seroloških (brzih) testova iz krvi 17 od čega je 5 (3 IGM 2 IGG) pozitivan

PCR testova 13

Broj hospitalizovanih pacijenata u Covid, crvenoj zoni

Infektivno odeljenje 2

UKUPNO: 2