Novi Pazar – Većnici Novog Pazara su na danšnjem zasedanju usvojili niz odluka bitnih za funkcionisanje grada. Među njima su, nacrt plana detaljne regulacije, Lokalni akcioni plan zapošljavanja za tekuću godinu, kao i odluka o formiranju Javnog carinskog skladišta u Novom Pazaru.

 
Prema rečima člana Gradskog veća Nermina Bogućanina, usvojenim nacrtom obezbeđuju se uslovi za lakše izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju objekata na teritoriji grada Novog Pazara i prigradskih naselja. Na ovom zasedanju članovi Gradskog veća odlučivali su I o realizaciji projekta ‘’Šta znaš o saobraćaju’’, ali I o carinskom skladištu.
Odlukom Gradskog veća, Novi Pazar dobija i Javno carinsko skladište, čime se obezbeđuju olakšice i uvoznicima automobila.
Usvojene odluke Veća, razmatraće i Skupština grada na prvom narednom zasedanju.