Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić imenovala je vanjske članove Gradskog vijeća, koji će raditi bez naknade. Ističe da je riječ o eksperatima iz različitih oblasti, koji su iskazali spremnost da rade za interes grada. Gradonačelnica je istakla značaj timskog rada, gdje se iniciranjem i razmjenom ideja, pozitivnom energijom i komunikacijom, može doći do kvalitetnih rješenja i projekata u skladu sa potrebama i interesima građanki i građana Sarajeva.

Gradski savjet čine:


Akademik prof. dr. Kemal Hanjalić za obast tehničkih nauka,


Akademik Prof. dr. Mirko Pejanović za pitanja ustavno-pravnog statusa Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave,


Prof. dr. Anto Domazet za oblast ekonomije,


Prof. dr. Aleksandra Nikolić za oblast obrazovanja i univerzitetske saradnje


Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović za saradnju sa vjerskim zajednicama i promicanje međureligijskog dijaloga,


Dr. sc. Žarko Papić za socio-ekonomsku analitiku, Senka Nožica za pravna pitanja,


Dr. sc. Eli Tauber za koordinaciju sa vjerskim i nacionalnim zajednicama,


Nerkez Arifhožić za diplomatiju i međunarodnu saradnju,


Dervo Sejdić za zaštitu prava nacionalnih manjina sa posebnim zaduženjem za romsku zajednicu,


Amir Vuk za urbanizam i planiranje razvoja grada,


Dino Mustafić za oblast kulture,


Edina Papo za menadžment u oblasti kulture,


Hadžem Hajdarević za javne politike iz oblasti kulture,


Jasna Diklić za oblast kulture,


Nijaz Skenderagić za oblast infrastrukturnih projekata,


Ferid Buljubašić za oblast lokalne samouprave,


Mufid Garibija za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,


Bogdan Tanjević za oblast sporta.

Urednica Vijesti RTV Novi Pazar, Lejla Lipa Gicić,  ugostiće gradonačelnike Sarajeva i Novog Pazara…