Učenike i zaposlene u Osnovnoj školi „Avdo Međedović“ u Selakovcu nakon povratka sa mini raspusta sačekali su kvalitetniji uslovi za rad i učenje. Projektom koji je sprovela Gradska uprava zamjenjeni su dotrajali kotlovi u toj školi pa je grijanje od danas daleko kvalitetnije nego prethodnih sezona. Vrijednost kotlova i radova na ugradnji koštali su oko milion dinara.

Ovi kotlovi korišćeni su od izgradnje i prvog časa u Osnovnoj školi „Avdo Međedović“. U poslednjih par mjeseci su van upotrebe, pa je Gradska uprava obezbjedila nove kotlove kako bi škola bila uredno snabdjevana toplotnom energijom.

A. N.