Na današnji dan, 19. oktobra 2003. godine napustio nas je i Milostivom Allahu dželle šanuhu se vratio jedan od najvećih sinova bošnjačkog naroda, rahmetli Alija Izetbegović (1925.-2003.).
“Sačuvajte naciju bošnjačku, vjeru islam i tradiciju! Gubitak identiteta se plaća ropstvom i poniženjem!”Za njegovu dušu el-Fatiha!