Prijepolje – Već po uobičajenom maniru, iz Opštinske uprave Prijepolje, Televiziji Forum stigao je polovičan odgovor na traženu dokumentaciju o radu komisije za ocenu projekata pristiglih na opštinski konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja javila je ta televizija.

Poslednjeg dana roka iz Opštinske uprave Prijepolje Televizija Forum je dobila nepotpun odgovor na traženu dokumentaciju vezanu za rad Komisije čiji je zadatak bio da oceni pristigle projekte i predloži raspodelu sredstava po opštinskom konkursu za sufinansiranje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Izostavljen je najbitniji traženi dokument: bodovna lista za sve pristigle projekte, na osnovu koje se i vrši i rangiranje projekata. Nedostatak bodovne liste nameće dve pretpostavke: ili nije ni rađena, ili se zbir bodova ne poklapa sa raspodelom sredstava.

Dileme pak nema da komisija nije formirana u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja Ministarstva kulture i informisanja, kao ni opštinskog Pravilnika. U članu 24. Zakona jasno stoji: Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji. Ova odredba sadržana je i u Pravilniku Ministarstva kao i Opštine Prijepolje.

Dakle, od tri člana Komisije, dva su morala biti na predlog novinarskih i medijskih udruženja. U Komisiji u Prijepolju dva člana nisu bila predložena od strane novinarskih i medijskih udruženja: Antonela Živković iz Priboja i Dženis Šaćirović iz Novog Pazara, gradova u koje je otišlo gotovo 4 miliona dinara poreskih obveznika opštine Prijepolje, ili 85 odsto sredstava namenjenih za medijske projekte.

Televizija Forum nije od Opštinske uprave dobila ni obrazloženje zašto za članove komisije nisu izabrani predloženi kandidati medijske koalicije koju čine reprezentativna novinarska i medijska udruženja, a što je zakonom jasno precizirano. Opštinskom Veću i predsedniku opštine Prijepolje još 24. aprila predloge kandidata za članove Komisije dostavili su Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Udruženje novinara Srbije, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres.

izvor. Televizija Forum.