Aktuelna Viša javna tužiteljka Milena Mrvić predložena je da ponovo bude izabrana na tu funkciju u Novom Pazaru.

Naime, Vlada Srbije uputila je Narodnoj skupštini predlog za izbor ukupno 37 šefova javnih tužilaštva u Srbiji, dok je za 13 tužilaštava predlog sada izostao.

Prema odluci Vlade u koju je Tanjug imao uvid, većini aktuelnih javnih tužilaca je predložen ponovni izbor za mandat od šest godina.

U tužilaštvima za koja predlozi nisu dati, aktuelni šefovi će od Nove godine biti u stanju vršilaca funkcije do novog izbora.

Izbori za tužioce treba da se okončaju pre kraja godine, pošto izabrani javni tužioci na mandat od šest godina treba da stupe 1. januara 2022. godine.

O predlozima Vlade do kraja decembra treba da odluči Narodna skupština, a potom da oni polože zakletvu.

Prema Zakonu o javnom tužilaštvu, javnog tužioca na predlog Vlade, bira Narodna skupština na period od šest godina i on može biti ponovo biran.

Vlada predlaže Narodnoj skupštini jednog ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca sa liste kandidata koju je utvrdilo DVT.

Prethodno DVT dostavlja Vladi listu jednog ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca.

 

Senada Kalić

Podeli