Vlada Srbije donijela je odluku o formiranju povremenog radnog tijela Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije. Predsedavajući Mreže, Luka Tomić iz Ministarstva finasija izjavio je da je cilj što efikasnije sprovođenje mjera i postupaka za otkrivanje i sankcionisanje manipulacija i prevara sa finasijskim sredstvima EU, ali i prevencija ovih pojava i obuka svih koji koriste ta sredstva kako ne bi došlo do zloupotreba.

Foto: RTV