Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (ICTY) je presudom od 22. novembra 2017. godine osudio ratnog zločinca Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i kršenja međunarodnog ratnog prava koje je počinio između 1992. i 1995. tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Međunarodni rezidualni mehanizam krivičnih sudova (IRMCT) izrekao jepravosnažnu presudu po žalbi Ratka Mladića na prvostepenu odluku, kojom mu je potvrđena doživotna kazna.

Iako navedena presuda nije ublažila bol rođaka žrtava genocida u Srebrenici, bila je to ispravna presuda u smislu zadovoljenja pravde.

Nadamo se da će presuda služiti socijalnom miru i pomirenju u Bosni i Hercegovini i regionu i doprinijeti predupređenju sličnih zločina.

Saopštenje/Galib Gicić