Gostujući na Prvoj televiziji, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, govorio je o konkursima za prijem u radni odnos medicinskih sestara i medicinskog osoblja, o stanju na evidenciji NSZ, o programu Moja prva plata, planovima za narednu godinu, ali i o obeležavanju Dana NSZ koji je ove godine obeležen 14. decembra, u uslovima po preporukama koje je propisala Vlada Republike Srbije.

„Mi smo informisali sve medicinske sestre i tehničare, kao i lekare, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi se odazvali pozivu za zaposlenje u bolnicama u Batajnici i Kruševcu. Pozvali smo oko 2.300 ljudi i veliki broj kontaktiranih lica, verujem, pronaći će mesto u tim bolnicama „ rekao je Martinović.


Obzirom na okolnosti, situacije koje se dešavaju u mnogo razvijenijim zemljama, mnogo razvijenijim tržištima rada, Republika Srbija nije pretrpela ozbiljnije posledice kada su u pitanju svi ti faktori koji ukazuju na stabilnost, naveo je on.

Martinović je naglasio da Srbija još uvek ima stabilnu ekonomiju koja je obezbedila održivost radnih mesta.

„U periodu od marta meseca do danas, mi imamo nešto manji broj na mesečnom nivou, prijavljenih iz radnih odnosa, koji su izgubili posao, u odnosu na prethodne mesece, prethodnu godinu koju svakako možemo posmatrati kao stabilnu godinu kada je u pitanju tržište rada „ navodi on.

„Strategija zapošljavanja definiše politiku zapošljavanja za neki duži vremenski period, ali paralelno sa strategijom, svake godine se donosi Akcioni plan za zapošljavanje koji treba da definiše sve ono što će biti aktivnosti NSZ u toj kalendarskoj godini, kada su u pitanju mere aktivne politike zapošljavanja, kako one nefinansijskog karaktera, tako i one finansijskog „ .


14. decembra tradicionalno se obeležava Dan NSZ. Ove godine, zbog novonastale stitacije, 99. godina od osnivanja, obeleženo je u okolnostima koje podrazumevaju poštovanje svih epidemioloških preporuka i mera.

Direktor je rekao da je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, proglasila je dobitnike priznanja za 2020. godinu.

„Mi u ovoj godini radimo u nešto izmenjenim okolnostima, zapravo pandemija je ostavila traga, ne samo na zdravstvenom planu, nego i na ekonomskom i na socijalnom. Mi smo se prilagodili našem poslovanju i komunikaciji sa nezaposlenim licima i poslodavcima, kako elektronski tako i direktnim kontaktima. Mi smo naše planove ispunili gotovo u potpunosti, ali izostai su oni programi koji podrazumevaju učešće većeg broja ljudi na određenom mestu u istom trenutku.

To su sajmovi zapošljavanja, određene obuke, to je nešto što je ove godine odloženo“ dodao je Martinović.

Preuzeto: SDPS