Novi Pazar – Odlukom gradonačelnika grada Novog Pazara smanjena je plata za oko 10% svim izabranim i postavljenim licima – funkcionerima u svim organima Grada, a sve u skladu sa merama štednje i restrikcije potrošnje. 
Uštedjena sredstva će biti preusmerena prema postojećem planu i programu razvoja Grada.

U skladu sa ovom odlukom dat je nalog Internoj reviziji grada Novog Pazara da izvrši proveru visine zarada svih budžetskih korisnika (javnih preduzeća i ustanova) čiji je osnivač Grad.