NOVI PAZAR/BEOGRAD – Dosadašnji rukovodilac Policijske uprave u Novom Pazaru pomoćnik direktora policije pukovnik policije Bogoljub Živković vraća se na svoje radno mesto u Direkciji policije.

Rešenjem ministra unutrašnjih poslova, a na predlog direktora policije, u statusu vršioca dužnosti do raspoređivanja izabranog kandidata po sprovedenom internom konkursu, postavljeni su za vršioca dužnosti načelnika PU Novi Pazar major policije Nermin LJajić, kao i za vršioca dužnosti zamenika načelnika PU Novi Pazar major policije Miljan Nikolić i za vršioca dužnosti načelnika OP PU Novi Pazar postavljen je major policije Dragan Đurović.

Nermin LJajić rođen je 18.09.1986. godine u Novom Pazaru. Radni odnos započinje 2010. godine posle završene Policijske akademije u Beogradu sa zvanjem diplomirani oficir policije. LJajić je 2017. godine završio specijalističke studije na Kriminalističko-policijskoj akademiji sa visokom ocenom na temu “Mogućnosti unapređenja bezbednosti mladih u lokalnoj zajednici”. Profesionalni angažman započinje 2010.godine kao pomoćnik komandira za javni red. Na ovoj poziciji ostaje do 2016.godine kada je imenovan za zamenika komandira gde je radio na poslovima za suzbijanje kriminaliteta. Od 2012.godine bio je pripadnik interventnih jedinica gde je najpre obavljao poslove komandira voda da bi nakon toga rukovodio četom. Od 01.01.2019.godine postavljen je na mestu komandira PI Novi Pazar. Tokom svog profesionalnog angažovanja učestvovao je na više terenskih obuka kao i kurseva. U periodu 2020.godine ocenjen je navišim ocenama na ispitima i stekao čin majora. Oženjen je i ima jedno dete.

Rukovodstvo Nezavisnog sindikata policije na čelu sa presedavajućem presedništva Velimirom Lukićem ovom prilikom čestita majoru policije Nerminu LJajiću postavljenje na mestu načelnika PU Novi Pazar kao i ostalim novopostavljenjim njegovim saradnicima, sa željom da ih prati puno uspeha i sreće u daljom radu.

indeksonline.rs/nsp-policija.org.rs