Skupština Srbije usvojila je sinoć set poreskih i carinskih zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu kojima se od 1. januara 2022. godine porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava prebacuje sa Poreske uprave na lokalne samouprave.

Skupština je usvojila i izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se odnose na pojednostavljenje poreskih postupaka za one koji imaju zahteve za povraćaj i preknjižavanje ili više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza, kao i zahteve za odlaganje plaćanja poreza.

Kako je rečeno, to će ubuduće moći da se čini elektronski preko portala Poreske uprave.

Kada je u pitanju Zakon o državnim administrativnim taksama, ukida se i smanjuje dosta taksi, kako bi se umanjila opterećenja privredi.