Policijska uprava u Novom Pazaru obaveštava građane da, počev od 21. aprila 2019. godine, zahteve za izdavanje ličnih karata i putnih isprava mogu podneti na šalterima u Policijskoj upravi u Novom Pazaru, na Keju 37 sandžačke divizije svakog radnog dana u periodu od 7.30 do 19 sati, kao i subotom i nedeljom od 7.30 do 15.30 sati.

Zbog velikog broja zahteva građana, kojima ističe važnost putnih isprava izdatih na 10 godina, Policijska uprava je rad odseka upravnih poslova organizovala u dve smene, kao i vikendom.