Novopazarski Centar za socijalni rad uspešno je realizovao projekat prekogranične saradnje sa belopoljskim Domom za stare, uz saglasnost resornih ministarstava Srbije i Crne Gore. Kroz projekat ”Kvalifikovana ženska snaga za bolju budućnost” u Novom Pazaru 20 sertifikovanih gerontodomaćica obavilo je radnu praksu i to u otežanim uslovima.

Suada Nuhović jedna je od brojnih starijih stanovnica Novog Pazara koje su I tokom vanrednog stanja obilazile gerontodomaćice na radnoj praksi u okviru projekta Kvalifikovana ženska snaga za bolju budućnost. Iz ovakvih poseta izrodila su se prava prijateljstva.

”Ovo je mnogo značajno za nas stare koji smo sami i oboleli, koji imamo hronična oboljenja, u mom slučaju astma i srce. Ove gospođe mnogo zavolela, kao da su mi rod”, priča sedamdesetosmogodišnja Suada Nuhović.

40 nezaposlenih žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje kroz ovaj projekat završilo je obuku aktivnog traženja posla, od kojih je njih 20 obavilo i radnu praksu gerontodomaćice u otežanim okolnostima.

”U ime mojih 20 koleginica želim da kažem da smo kroz ovaj projektat stekli jedno životno iskustvo. Nadam se da smo uspeli u teškom periodu pandemije da pružimo adekvatnu pomoć i podršku našim starijim sugrađanima”, kaže sertifikovana gerontodomaćica Branka Đorović.

Prema rečima koordinatorke projekta Emine Koničanin, ”Kvalifikovana ženska snaga za bolju budućnost” je prvi  projekat prekogranične saradnje koji su zajedno realizovali novopazarski Centar za socijalni rad i belopoljski Dom za stare.

”Pokazalo se da je ovaj projekat bio jako dobar i da je realizovan u pravo vreme. Obučene gerontodomaćice imaju najbolje preporuke za obavljanje ovog posla”, rekla je Koničanin.

”Projekat prekogranične saradnje je pravi primer korisnog utroška sredstava IPA fondova Evropske unije”, ocenio je direktor Centra za socijalni rad u Novom Pazaru Adnan Dizdarević.

Iskutva ovog projekta, koja su, kako za starije korisneke tako i za novoobučene gerontodomaćice dragocena, pokazala su da i da 8 stalno uspošljenih gerontodomaćica nije dovoljno da podmiri potrebe starih u gradu od oko 120 hiljada stanovnika.

S.Lj.