Iz albuma ,, Stare slike Novog Pazara,, novopazarskog hroničara, Asima Nikšića, predstavljamo vam kolorizovane fotografije, Djurdjevih stupova, Džephane i cetra Novog Pazara.

Galib Gicić