Muslimane koji u saudijskom gradu Mekki borave kako bi obavili umre, poslije jacija-namaza iznenadila je kiša.
Kiša je počela padati odmah nakon jacija-namaza i trajala je sve do ponoći.
Nakon što su pale prve kapi, vjernici su pohrlili u Mesdžid el-Haram i po kiši činili tavaf (obilazak) oko Ka'be.
Kiša u Mekki padne najviše četiri-pet puta u godini. Primjećeno je da su posjetioci ovog grada bili oduševljeni i presretni zbog kiše.
Kako je kiša padala, vjernici gotovo da su se natjecali kako bi stali na namaz  kod “Hidžr Ismaila” i klanjali ispod kišnice iz El-Mizaba (oluka koji sprovodi kišnicu koja se nagomila na krovu Kabe). Navodi se da su policajci u haremu Ka'be morali intervenisati zbog gužve koja je nastala kod Hidžr Ismaila.
Kiša je padala bez prestanka, a rast jačine kiše vjernici su dočekali izgovarajući tekbire na sav glas. Oni koji nisu mogli zadržati suze tokom obilaska Ka'be, i tavaf-namaz su klanajali po kiši.
U međuvremenu, zbog naglog pljuska došlo je do manjih poplava na sporednim i glavnim ulicama u Mekki, što je izazvalo otežano odvijanje saobraćaja.