NOVI PAZAR – Sutra je 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak globalne kampanje „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“.

Globalna kampanja se sprovodi od 25. novembra do 10. decembra svake godine i usmerena je na afirmaciju sigurnosti, slobode i dostojanstva, telesnog i emocionalnog integriteta žena i devojčica i osudu svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Polazeći od prava na život bez nasilja svih članova lokalne zajednice, a naročito žena i devojčica žrtava ma kog oblika nasilja, pozivamo nadležne institucije da dosledno primenjuju zakon, delotvorno sarađuju i efikasno postupaju u najboljem interesu žena i devojčica žrtava nasilja, te da se uzdržavaju od bilo kakvih postupaka koji mogu dodatno viktimizovati žrtve.

Takođe, imajući u vidu izveštavanje medija kao delatnost od javnog značaja i rizike koji proističu iz COVID19 stvarnosti, pozivamo medije da držite u fokusu ovu temu kako bismo zajedničkim snagama doprineli podizanju svesti zajednice i ohrabrili žene žrtve nasilja da zatraže pomoć i podršku.

Kulturni Centar DamaD, kroz rad SOS telefona, već 18 godina neposredno podržava žene koje su preživele nasilje, doprinosi uspostavljanju i osnaživanju institucionalnih mehanizama za suzbinje nasilja prema ženama u našoj zajednici i šire.

U skladu sa merama za prevenciju i suzbijanje pandemije, ove godine ćemo obeležiti Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama podelom zaštitnih maski i promotivnog materijala, u sredu, kod Sebilja, sa početkom u 12h.

indeksonline.rs